Baza studenata sa prebivalištem u Općini Kakanj

Saglasni ste da vaši podaci budu proslijeđeni potencijalnim poslodavcima.